בס"ד

חפץ האומה

ארגון חפץ האומה

הארגון הוקם כדי להיות שותף בהליך התיקון והגאולה בפיתוח מעשי בתורת

חיים

אחד הייחודים בדורנו הוא הקצב המהיר של החלפת התודעה אצל כולנו, כל דור שונה מהותית מקודמו – ללא סיבה הנראית לעין.

(החלפת התודעה – פירוש: הליך אלוקי, ניסי, ללא בחירה חופשית של האדם המהווה את הבסיס למחשבתו, לדמיונו, ליכולותיו ולהתפתחותו של האדם בחיי חיותו ומהווה את הכלי העיקרי לתיקון העולם.)

כל חמשת הנושאים שהעמותה מקדמת נראים הזויים במבט העכשווי של דורנו זה, ובאמת לדוגמה, למה להחליף שעון?

אין ולא צריכה להיות תשובה לדור שמהות חייו היא חיצונית אלא יש להמתין ולהביט לעומק הפנימיות כי כבר עכשיו בורא עולם מצמיח ובונה את המדרגה הבאה לדור הבא מדרגה שתקרב אותנו קרוב קרוב לאמת "והיה ה' למלך על כל הארץ" ולתודעה חדשה וברורה זאת אנו מצפים ומייחלים. 

וכך אנו פועלים בשכלול והתאמה בחמישה מוקדים המשמשים את האדם.

השינוי יהיה בכח הרוח, בהבאת דבר ה' בפנים מאירות ומסבירות

כך  שיעוררו את ההסכמה והרצון הטוב מתוך ערבות הדדית ואהבת ישראל

שהרי דרכה של תורה – "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".

יודעים ומאמינים אנו כי "תורה חדשה מאיתי תצא"

בתוך העולם שלנו – "עולם כמנהגו נוהג"

ומתוך כך "כולם ידעו אותי מקטן ועד גדול"

בדרך של "חדש ימינו כקדם".

בגלות הסתיר ה' פניו מאיתנו. כשחזרנו לארץ ישראל הקדושה מתגלה ה' ואומר:

" רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום ה' " (זכריה פרק ב' )

ולביטויי שמחה זו אנחנו מכוונים ע"י הוספת קירבה וקדושה למושג הזמן, לטהרה במקווה,

לקרבת ספר תורה ופנימיות במגורים וחיזוק האמונה בתחיית המתים.

אנו מתכוונים לשכלל ולבסס את כל הנכתב באתרים על ידי שיתוף פעולה עם אנשים חכמים ונבונים. כפי שמתאר אותם הרב קוק באורות התורה

"אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה שהיא נחלת ה' שכל מחשבות ליבו, הגיונותיו, חפצו ושאיפתו, אמונתו ורעיונו, אינם כי אם חשק טמיר אחד – איך לעשות טוב לכלל ישראל". 

נשמח על כל יוזמה ומעשה מכל אחד, בתחומים כאלו ובאחרים ונעזור ככל שניתן.

כל הנאמר באתרים אלו הוא לא בגדר פסקי הלכה אלא כהכוונה ובירור.

צוות העמותה מאחל לכולם עשיה מבורכת ובהצלחה.


גאולת העולם תלויה בהרמת קרנן של ההכרות הפנימיות,

על ידי עיסוק מתמיד במעמקי המחשבות והרגשות.

העיסוק בסודות התורה יחזיר את העולם 

אל אותה נקודה פנימית, וישיבו לאורו 

(על פי אורות הקודש א', צ"ו) 


ואחרי כל הלימוד העמוק של תורת הנסתר והסודות הפנימיים,

אנחנו מגיעים לידי המסקנה, הפשוטה והבהירה, 

שעמל האדם ראוי להיות בכישרון המעשה – להרבות טוב בעולם,

בין אדם לחברו, ולכל היצורים על פני האדמה.

ובסופו של חשבון, כל טובה פרטית, שאדם יחיד עושה, פועלת ומשפיעה,  

מעוררת את הצדדים היפים שבבני האדם, וממילא העולם מתקן. 

(על פי אורות הקודש ג', שט'ו)