בס"ד
h


Life in purity is the foundation of closeness between man and his creator.

Our generation is in the beginning of this important process.

The immersion in a Mikveh (ritual bath) for men is the most basic deed, which can bring forth a reform in other areas.

Public baths for men exist in every site, and the process of observance is in its height, may there be more like them.

Our goal is to strengthen the approach that was common until the people of Israel were exiled from their land.
A Mikveh in every home- many have already built a Mikveh in their homes, we would be happy to publish their opinions here on the website.
Our addition is in the development of a Mikveh cast in a concrete mold, floor and walls all at once.

The website was constructed in Elul 5775 and is still under formation.

לעצירה עבור עם העכבר
 • “ואני בתוך הגולה”, 

  האני הפנימי, אינו מתגלה לאדם, רק לפי מידת הטהרה והקדושה שלו, 

  לפי המידה שבה הנשמה מאירה באדם.

  (על פי אורות הקודש ג’, ק’מ)

 • גדולה היא תביעתנו מן הגוף. 

  התעסקנו הרבה בנפש, ושכחנו את קדושת הגוף. 

  זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש, 

  לא פחות משיש לנו רוח הקודש

  שכחת הגוף היא מחלת הגלות. 

  כשהיינו בגלות עזבנו את החיים המעשיים, את הקשר אל הגוף והחושים

  בגלל פחד מוגזם, בגלל חוסר אמונה שהקדושה והטוב יכולים לשכון גם בגוף עצמו.

  כעת, בזמן השיבה לארץ ישראל, הגיע הזמן לשוב ולקדש את הגוף.

  (אורות, אורות התחיה, פרק ל’ג) 

 • 2015-07-31

  כל חטא גורם לחרדה נפשית, שאינה מסתלקת

  כי אם על ידי תשובה וחרטה. ולפי עומקה של התשובה,

  אותה חרדה מתהפכת לביטחון ולשמחה.

  (על פי אורות התשובה ח’)