בס"ד

הסבר מקווה לכל בית

 

המקווה שאנו מציעים כאן מבוססת על פשטות, בביצוע בחוזק המבנה ועמידותו לאורך זמן. ובהידור בכמה הנחיות.

שלבי הביצוע:

שלב א' – חפירה ויציקת בטון רזה.

שלב ב' – הכנת רשת הברזל ברצפה ובקירות.

שלב ג' – התקנת תבניות הברזל הפנימיות והחיצוניות וחיזוקן ללא ספייסרים (מחברים) בין התבניות (אסור הלכתית) אלא ע"י קונסטרוקציה מיוחדת.

שלב ד'  – יציקה בשלב אחד של הרצפה והקירות ע"י בטון עם מוספים מיוחדים המקנים לבטון עמידות ייחודית לחדירת מים וכימיקלים.

שלב ה' – פירוק התבניות והחלקת הבטון בחיבורים בין חלקי התבניות כך שישתלב עם הבטון החלק של התבניות.

מקווה

בזה נגמר השלב של הכנת בור הטבילה. אין צורך בקרמיקה ו/או בצבע. פתרון הנחשב להידור כשהקרמיקה ו/או הצבע נראים כחוצצים בין המים לבטון הטבעי.

בהמשך מתקינים את המבנה החיצוני כל אחד ע"פ יכולתו ורצונותיו. וכן את התקנת המסנן והרדיאטור לחימום וצנרת הובלת מי גשמים מהגג למקווה.

עמותת חפץ האומה עומדת לרשותכם החל משלב השאלות.

ונותנת שירותי תכנון ופיקוח לכל המעוניין ע"י מהנדס.

ומקשרת את המעוניין לקבלני ביצוע יהודים.

הסבר מפורט לשלבים אלו יינתן לכל דורש.