בס"ד

שאלות ותשובות

מקווה גברים בכל בית

מה זה מקווה טהרה?

נקבע ע"י חז"ל ע"פ רוח הקודש, שכדי להיטהר מטומאה יש לטבול במקווה ללא חציצה כשכמות המים במקווה צריכה להחיל לפחות 40 סאה מים לא שאובים ע"י אדם.

מקווה בברסלו

למה מקווה בכל בית?

קיימות מקוואות ציבוריות רבות לגברים וטוב שכך, אך ע"פ ממצאים ארכאולוגיים ניתן לראות מקוואות קטנות לאדם בודד בתוך בתים פרטיים בכל רחבי הארץ. מקווה בכל בית תאפשר לטובל להגיע להתאמה מלאה בתהליך הטבילה – ניקיון, שקט, לוח זמנים נוח, חום המים וכן הלאה. דברים שקשה להשיגם במקווה ציבורית.

נכון להיום מקווה בכל בית היא לא תופעה נפוצה, מדוע זה חשוב?

נכון, אך זה יכול להשתנות ולכך אנו שואפים. מתפיסת ההבנה והחשיבות של השפעת הטבילה במקווה על האדם. כמו בכל מצווה מעשית שאנחנו עושים יש חשש גדול שנעשה אותה ללא הכוונות הראויות לה מצד גודל השפעתה על האדם. השפעת הטבילה במקווה על האדם נמשכת כל היום, כשהכיוון הוא: תחושה, ראיה ומחשבה טהורה ופנימית על המציאות. מיותר ללכת למקווה ולאחר מכן לכעוס ולהקפיד על הסובב אותך. במקווה בבית ניתן להתחבר לכך טוב יותר.

היכן ניתן לבצע את המקווה שאתם מציעים?

המקווה ככלל חייבת להיות מחוברת לקרקע ע"י חומרים הבאים מהקרקע  – אבן, בטון, טייח, וכו'. לכן הנוח ביותר לבנות אותה ע"י הבית, על האדמה, ניתן גם לבנות אותה בבניה רוויה בבנייני קומות, אך יש להכין ביסוס ועמודים היכולים לשאת את המשקל שלה כ – טון למ"ר בדומה לביסוס ממ"ד.

מקווה לכל בית

מה השירות הייחודי שאתם נותנים?

לבנות מקווה בכל בית יודעים הרבה מאוד רבנים וקבלנים כן ירבו.

השירות שאנחנו נותנים הוא למי שרוצה לבנות מקווה בביתו בשיטה שאנחנו מראים באתר. השירות כולל תכנון של כל הנדרש ע"י המזמין בצורה ייחודית למקום אך בור הטבילה הוא קבוע ע"פ התכניות המצורפות. ניתן להוסיף בור השקה.

הביצוע הוא ע"י יהודים יראיי שמים, בעלי מקצוע מנוסים. בפיקוח מהנדס בניין, כשהם משתמשים בתבניות המתכת הייחודיות שברשות עמותת חפץ האומה, כל שאר העבודות יבוצעו ע"פ התכנית והמפרט שיסוכם עם המזמין בדרך רגילה.

ההתקשרות החוזית לביצוע היא בין המזמין למבצע.