בס"ד

תחומי פעילות

 שעון האמת פיתוח אפליקציה של היום ע"פ שעה זמנית והפצתה.

מגורים ע"פ התורה – פיתוח הנחיות לתכנון מגורים ע"פ התורה והפצתן בין קובעי המדיניות ובתי הספר.

אחוזת קבר  – פיתוח, תכנון, ייעוץ ועזרה בבניית אחוזת קבר משפחתית ע"פ ההלכה בדרך של ליקוט עצמות, בתוך בתי הקברות הקיימים ובאישור רבני הקהילות.

מקווה גברים בכל בית – פיתוח, תכנון, ייעוץ ועזרה לבניית מקווה לגברים בכל בית ובכל שכונה, הכוונה והסבר על חשיבות טבילת הגברים.

ספר תורה בכל בית – פיתוח, תכנון, ייעוץ ועזרה לכל המעוניין לקיים " מצוות עשה שיהיה לכל איש מישראל ספר תורה שיוכל לקרות בו תמיד" ( ספר החינוך)